Obserwuj

Jak utworzyć Zlecenie Wsparcia?

Aby utworzyć Zlecenie Wsparcia dla nagrody, która nie została zarejestrowana lub została odrzucona należy zalogować się na swoje konto, następnie po kliknięciu na ikonę konta użytkownika na stronie głównej wybrać “Wsparcie”.

Screenshot_2020-02-27_at_13.56.53.png

Zlecenia Wsparcia nie można utworzyć dla nagrody, która została już wcześniej przyznana lub nagrody, która została uznana za nieprawidłową. W takim przypadku prosimy skontaktować się drogą mailową z działem Obsługi Klienta: pomoc@aklamio.com.

W niektórych przypadkach pojawienie się nagrody na koncie użytkownika może trwać 48 godzin lub dłużej (jeśli zarejestrowanie nagrody trwa dłużej niż 48 godzin, informacja taka jest widoczna na stronie naszego partnera). Prosimy, aby tworzyć Zlecenia Wsparcia dla brakujących nagród dopiero po upływie tego czasu. 

Prosimy pamiętać, że utworzenie Zlecenia Wsparcia możliwe jest tylko w przypadku, gdy na koncie użytkownika zarejestrowany jest link polecający lub link do zwrotu pieniędzy (Cashback) związany z jednym z naszych sklepów partnerskich.

HC_PL_Nachbuchungsanfrage_1.png

Prosimy wybrać, czy chcesz utworzyć Zlecenie Wsparcia dla brakujących środków Cashback, brakującej nagrody za polecenie, czy z powodu odrzuconej nagrody.

HC_PL_Nachbuchungsanfrage_2.png

W przypadku Cashback sam dokonałeś zamówienia lub zawarłeś umowę z naszym partnerem. W przypadku linku z poleceniem wysłałeś link z poleceniem do swojego znajomego, który dokonał zamówienia lub zawarł umowę używając Twojego linku. W przypadku, gdy na Twoim koncie znajduje się kilka linków polecających lub do zwrotu pieniędzy (Cashback), prosimy o wybranie tego z odpowiednią datą polecenia lub zwrotu środków.

HC_PL_Nachbuchungsanfrage_3.png

Następnie wprowadź wszystkie wymagane w formularzu dane.

HC_PL_Nachbuchungsanfrage_4.png

Wymagane dane różnią się w zależności od poszczególnych partnerów i są niezbędne do przetworzenia Zlecenie Wsparcia przez partnera. Ze względu na ochronę danych osobowych, nie posiadamy dostępu do baz danych klientów naszych partnerów, dlatego nie możemy samodzielnie przeprowadzić dochodzenia w celu weryfikacji nagrody.

Prosimy mieć na uwadze, że jedynie w pełni prawidłowo wypełnione formularze Zlecenia Wsparcia mogą być wysłane do partnera w celu weryfikacji. Niekompletnie wypełnione formularze, formularze, dotyczące nagród, które zostały już wcześniej zarejestrowane oraz duplikowane formularze (dotyczące tej samej nagrody i utworzone już wcześniej) zostaną automatycznie usunięte.

Potwierdzenie utworzenia przez Ciebie Zlecenia Wsparcia będzie widoczne w górnej części ekranu. Otrzymasz również e-maila z potwierdzeniem utworzenia Zlecenia Wsparcia, który będzie zawierał numer zlecenia (ID), pod którym zlecenie jest widoczne dla działu Obsługi Klienta. Prosimy pamiętać, że Zlecenia Wsparcia nie są widoczne na Twoim koncie użytkownika. Okres przetwarzania zleceń różni się w zależności od sklepów partnerskich i zależy również od daty aktywacji lub rozpoczęcia umowy, jak i okresu rezygnacji z umowy. Otrzymasz od nas e-maila dotyczącego statusu Twojego Zlecenia Wsparcia kiedy tylko otrzymamy wiadomość zwrotną na temat Twojego zlecenia od naszego partnera.

Zlecenie Wsparcia można utworzyć w przypadku niezarejestrowanej nagrody w ciągu trzech miesięcy od daty zamówienia. Po tym czasie nie można już utworzyć Zlecenia Wsparcia.

 

Powrót do poprzedniej strony.