Obserwuj

Co oznacza ostatni plik Cookie?

Aklamio współpracuje z ponad 2000 sklepów. Wysokość nagród jest ustalana wspólnie z odpowiednimi sklepami partnerskimi.

Jeśli nasz partner dokona weryfikacji ważności umowy/zamówienia i stwierdzi, że wszystkie warunki określone do otrzymania nagrody zostały spełnione, otrzymamy nagrodę od danego partnera i przekażemy ją Tobie po odjęciu niewielkiej prowizji.

Ponieważ mamy do czynienia z internetowym portalem z nagrodami, jednym z warunków przyznania nagrody jest dokonanie zakupu/zawarcie umowy za pośrednictwem linku pochodzącego z naszej strony internetowej. Nie ma znaczenia, czy będzie to link polecający, czy link Cashback. (W przypadku naszych niektórych partnerów telekomunikacyjnych możliwe jest również aktywowanie nagrody przez telefon. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z naszym działem Obsługi Klienta pod adresem pomoc@aklamio.com).

Nasze nagrody są rejestrowane przy użyciu tzw. plików Cookies. W związku z tym konieczne jest, aby Twoja przeglądarka internetowa zezwalała na użycie plików Cookies. W czasie dokonywania zamówienia (zarówno w przypadku linku z poleceniem jak i Cashback) należy pamiętać o tym, aby nie odwiedzać w tym samym czasie innych stron internetowych, a także nie pozostawiać innych otwartych okien przeglądarki w tle. 

Pliki Cookies służą do śledzenia, czy zamówienie lub umowa zostały zawarte za pośrednictwem naszej platformy. W przeglądarce zostaje zapisany plik tekstowy, który stanowi dowód na to, z jakiej strony internetowej użytkownik został przekierowany, aby złożyć zamówienie. Jeśli stroną tą nie było Aklamio, nagroda zostanie odrzucona.

Witryny reklamowe, które kierują użytkowników do sklepów internetowych również otrzymują prowizje od danego sklepu. Jeśli ostatni plik Cookie nie pochodzi z Aklamio, tylko z innej witryny (konkurencyjnej), do której został przypisany ostatni plik Cookie w Twojej przeglądarce internetowej, prowizja zostanie przypisana do tej witryny, a Aklamio nie trzyma nagrody z tytułu polecenia.

Jeśli zamówienie zostało dokonane bezpośrednio na stronie internetowej naszego partnera, ta informacja będzie również widoczna i nagroda nie zostanie wtedy przypisana do Aklamio. Oznacza to, że nie otrzymamy żadnych pieniędzy od naszego partnera, a więc nie będziemy również mogli przekazać żadnych pieniędzy Tobie.

Jeśli sklep partnerski odrzuci Twoją nagrodę lub Zlecenie Wsparcia z uwagi na fakt, że ostatni plik Cookie nie pochodził ze strony Aklamio, prosimy o zrozumienie, że nie możemy w takim przypadku domagać się przyznania Twojej nagrody i prosić partnera o jej ponowną weryfikację.

 

Powrót do poprzedniej strony.