Obserwuj

Ile wynosi czas potwierdzenia nagrody?

To, ile wynosi czas potwierdzania nagrody zależy od danego sklepu partnerskiego. To nasi partnerzy są odpowiedzialni za weryfikację zamówień/umów i akceptację nagród. Niestety nie posiadamy bezpośredniego wpływu na proces weryfikacji nagrody przez partnera. 

 

Powody wydłużonego czasu potwierdzania nagrody:

- należy odczekać, aż data rezygnacji z umowy/zwrotu produktu minie

- w przypadku umów dotyczących usług proces potwierdzania nagrody rozpoczyna się dopiero w dniu aktywacji umowy

- w przypadku nagrody za wycieczkę lub wypożyczenie samochodu, potwierdzanie nagrody może rozpocząć się dopiero po zakończeniu podróży lub po zwrocie wynajmowanego samochodu

- wskazany czas potwierdzania nagrody jest średnią dynamiczną, co oznacza, że może się w każdym momencie zmienić lub rzeczywisty czas potrzebny na potwierdzenie nagrody może się różnić. Może się zdarzyć, że czas potwierdzania nagród wydłuża się z powodu wysokiej liczby konwersji zarejestrowanych dla danego sklepu partnerskiego. 

Prosimy o zrozumienie, że nie możemy z pełną dokładnością podać czasu potrzebnego na potwierdzenie nagrody, ponieważ nie mamy bezpośredniego wpływu na ten proces. Potwierdzenie nagrody leży po stronie konkretnego partnera. Możemy jedynie przypominać naszym partnerom o jeszcze niezaakceptowanych nagrodach. Ze względu na ochronę danych osobowych nie posiadamy dostępu do żadnych danych związanych z umowami naszych partnerów z ich klientami.

 

Powrót do poprzedniej strony